گروه معماری منش
گروه آموزشی و پژوهشی معمارمنش | ArchManesh Department of Education and Research search people shopping_cart

مطالب برچسب خورده با: معماری معاصر غرب

معماری بعد از مدرن؛ سبک فولدینگ معماری بعد از مدرن؛ سبک فولدینگ

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود. فلسفه فولدینگ براي نخستین بار توسط فیلسوف و معمار فقید فرانسوی، دلوز مطرح شد. همچون دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختارگرایی محسوب می شود. فلسفه دلوز، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است.

معماری مدرن؛ سبک مدرن متاخر معماری مدرن؛ سبک مدرن متاخر

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

دوره معماری مدرن متاخر را می توان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محسوب کرد. در این زمان بسیاری از معماران بزرگ دوران معماری اولیه و متعالی همچون رایت، کوربوزیه، گروپیوس و میس کماکان فعال بوده و نقش به سزایی در شکل گیری معماری آوانگارد داشتند.

معماری بعد از مدرن؛ سبک اکو-تک معماری بعد از مدرن؛ سبک اکو-تک

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

پس از انتقادهایی که به معماری های- تک وارد شد معماران این سبک راه حل را در استفاده صحیح از تکنولوژی دیدند. امروزه در کارهای این معماران ملاحظه می شود که با استفاده از تکنولوژی سعی در استفاده ی حداکثر از عوامل طبیعی همچون آفتاب، باد، آب های زیرزمینی و گیاه

معماری مدرن؛ سبک مدرن متعالی معماری مدرن؛ سبک مدرن متعالی

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

معماری مدرن متعالی در بین دو جنگ جهانی اول و دوم در اروپا و آمریکا مطرح بود. با پایان جنگ جهانی اول و نیاز شدید به ترمیم خرابی های جنگ و تولید انبوه ساختمان، استفاده از تکنولوژی روز، مصالح مدرن، پیش ساختگی، عملکرد گرایی و دوری از سبک های پرزرق و برق تاریخ

معماری بعد از مدرن؛ سبک های-تک معماری بعد از مدرن؛ سبک های-تک

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

سبک معماری های تک یا معماری فناوری برتر که در سال 1970 پدیدار شد و عناصر پیشرفته تکنولوژی و صنعت را با هم ترکیب کرد به عنوان یک پل بین مدرنیسم و پست مدرنیسم عمل می کند. نظريات و مبانی معماری مدرن و های ـ تک در اصول، بسيار به يكديگر نزديک است ولی از نظر شك

معماری مدرن اولیه معماری مدرن؛ سبک مدرن اولیه

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

جهان مدرن در مقابل دنیای کهن منظر متفاوتی از هستی عرضه می دارد که برخاسته از باورهای عقلی و انسان مداری است. اکثر فلاسفه مدرن معتقدند که آغاز عصر مدرن از دوره رنسانس و با پیدایش باورهای انسان گرایانه و خردگرایانه بوده است. در این دوره جهان بینی انسان غربی

×
×

No products in the cart.