گروه معماری منش
گروه آموزشی و پژوهشی معمارمنش | ArchManesh Department of Education and Research search people shopping_cart

فرایندهای طراحی دیجیتال

فرایندهای طراحی دیجیتال | زوبین خبازی

کتاب «فرایندهای طراحی دیجیتال» به شناسایی مسائل مرتبط با مراحل طراحی دیجیتالی می پردازد و از نظر روش شناسی آنها را مورد برسی قرار می‌دهد.

 فرایندهای طراحی دیجیتال اثر خبازی

این کتاب در ادامه کتاب پارادایمهای معماری الگریتمیک منتشر شده و در تکمیل بیان کیفیت‌ها و دلایل پدیده‌ها در آن کتاب به ارائه روش شکل‌گیری آنها می‌پردازد. کتاب در سه فصل تنظیم شده که در فصل اول به زمینه های شکل گیری این مطالعه پرداخته می‌شود و در فصل دوم آن روش‌شناسی طراحی دیجیتال در پنج سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل سوم این مطالب جمع بندی شده و به برسی تفاوت رویکرد ها در طراحی پرداخته می‌گردد.

 

 

نظر دهید

شما به عنوان مهمان نظر ارسال میکنید.

×
×

No products in the cart.