گروه معماری منش
گروه آموزشی و پژوهشی معمارمنش | ArchManesh Department of Education and Research search people shopping_cart

موزه شیشه | تاكوماريا، واشنگتن

10,000ريال

اضافه به کارت
موزه شیشه | تاكوماريا، واشنگتن

طراحی بر طبق المان ها و نشان های ابتدايی مثل آتش آب زمين وآسمان صورت گرفته است. معماری بنا كاملا"در لند اسكيپ شناور گشته است. روی سقف سازه ای از پانل های شيشه ای زاويه دار نصب شده است و بازتاب آن در استخر ديده می شود. نما از شن وبتن رنگی و شيشه مات پوشانده شده است. طراحی بر طبق المان ها و نشان های ابتدايی مثل آتش آب زمين وآسمان صورت گرفته است. معماری بنا كاملا"در لند اسكيپ شناور گشته است. روی سقف سازه ای از پانل های شيشه ای زاويه دار نصب شده است و بازتاب آن در استخر ديده می شود. نما از شن وبتن رنگی و شيشه مات پوشانده شده است.

×
×

No products in the cart.