گروه معماری منش
گروه آموزشی و پژوهشی معمارمنش | ArchManesh Department of Education and Research search people shopping_cart

مقالات معماری پایدار

معماری پایدار | sustainable architecture اصول معماری سبز (پایدار)

20.05.96 مقالات معماری پایدار, مقالات معماری

اصل اول : حفاظت از انرژی هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد . ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه به نحوه ساخت و سازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بس

×
×

No products in the cart.