گروه معماری منش
گروه آموزشی و پژوهشی معمارمنش | ArchManesh Department of Education and Research search people shopping_cart

مفاهیم معماری

مفاهیم معماری ایران مفاهیم معماری ایران

شیما غلامی 27.03.97 مفاهیم معماری

ايران در مرز ميانه گرايش هاي شديد مذهبي و باورهاي تاريخي و فرهنگي و آييني از يك سوء و مختصات نظم پذيري وبريدن از هستي شناسي به شيوه كهن و روي آوري به معرفت شناسي ( epistemology) از طريق عقل محوري خود بنيان ابزار ساز جهان مدرن از سويي ديگر ؛قرار گرفته است

تعریف مفاهیم معماری تعریف مفاهیم معماری

شیما غلامی 27.03.97 مفاهیم معماری

معمار، دانش جوی معماری و استاد طراحی ، همه ، درگیر ابداع فرمی برای بنا هستند. هدف اصلی فنون ، روش ها ، الگوها ، اصطلاحات و روندهای طراحی عبارت است از یادگیری و آموزش آن و تربیب معمارانی که از هر نظر موفق باشند. چرا که نقش آنها به مثابه ی ابزار یا سازمان د

×
×

No products in the cart.