گروه معماری منش
گروه آموزشی و پژوهشی معمارمنش | ArchManesh Department of Education and Research search people shopping_cart

مرمت

مقالات مرمت

روش ها و قوانین مرمت بنا

شیما غلامی 31.06.95 مرمت

بناهای تاریخی ساختمان ها و خانه های باقی مانده از سال های پیش هر کدام به منزله شناسنامه فرهنگی یک کشور هستند. مرمت و احیا وحفظ این بناها برای نسل های بعدی و حفاظت از این بناها در برابر فرسایش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

×
×

No products in the cart.