گروه معماری منش
گروه آموزشی و پژوهشی معمارمنش | ArchManesh Department of Education and Research search people shopping_cart

معماری معاصر غرب

معماری بعد از مدرن؛ سبک نئوکلاسیک معماری بعد از مدرن؛ سبک نئوکلاسیک

29.07.95 معماری معاصر غرب

فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان، شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد. در سرزمین غرب، معماری یونان و روم باستان به عنوان معماری کلاسیک نامیده می شود. معماری کلاسیک پیوسته در کلیه دوران های تاریخی مغرب زمین مطرح بوده است. در طی قرون

معماری بعد از مدرن؛ سبک فولدینگ معماری بعد از مدرن؛ سبک فولدینگ

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود. فلسفه فولدینگ براي نخستین بار توسط فیلسوف و معمار فقید فرانسوی، دلوز مطرح شد. همچون دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختارگرایی محسوب می شود. فلسفه دلوز، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است.

معماری بعد از مدرن؛ سبک های-تک معماری بعد از مدرن؛ سبک های-تک

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

سبک معماری های تک یا معماری فناوری برتر که در سال 1970 پدیدار شد و عناصر پیشرفته تکنولوژی و صنعت را با هم ترکیب کرد به عنوان یک پل بین مدرنیسم و پست مدرنیسم عمل می کند. نظريات و مبانی معماری مدرن و های ـ تک در اصول، بسيار به يكديگر نزديک است ولی از نظر شك

معماری مدرن اولیه معماری مدرن؛ سبک مدرن اولیه

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

جهان مدرن در مقابل دنیای کهن منظر متفاوتی از هستی عرضه می دارد که برخاسته از باورهای عقلی و انسان مداری است. اکثر فلاسفه مدرن معتقدند که آغاز عصر مدرن از دوره رنسانس و با پیدایش باورهای انسان گرایانه و خردگرایانه بوده است. در این دوره جهان بینی انسان غربی

معماری بعد از مدرن؛ سبک پست مدرن معماری بعد از مدرن؛ سبک پست مدرن

29.07.95 معماری معاصر غرب

پست مدرنیسم پیکره پیچیده و در هم تنیده و متنوعی از اندیشه ها، آرا و نظریاتی است که در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی سر برآورد. بعضی پست مدرن را دوره فراصنعتی تلقی کرده اند وعده ای هم آن را دوره های متفاوت از مدرن می دانند. از دیدگاه پست مدرن مشکلات امروز جوامع ما

معماری بعد از مدرن؛ سبک دیکانستراکشن معماری بعد از مدرن؛ سبک دیکانستراکشن

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

واژه دیکانستراکشن در فارسی به معنی ساختار زدایی، شالوده شکنی، واسازی، بنیان فکنی، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است. شاید این کثرت اسامی به دلیل آن است که هنوز ابهامات و سوالات زیادی در مورد دیکانستراکشن وجود دارد. از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیم

معماری مدرن؛ سبک مدرن متاخر معماری مدرن؛ سبک مدرن متاخر

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

دوره معماری مدرن متاخر را می توان از بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محسوب کرد. در این زمان بسیاری از معماران بزرگ دوران معماری اولیه و متعالی همچون رایت، کوربوزیه، گروپیوس و میس کماکان فعال بوده و نقش به سزایی در شکل گیری معماری آوانگارد داشتند.

معماری بعد از مدرن؛ سبک پرش کیهانی معماری بعد از مدرن؛ سبک پرش کیهانی

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهه نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه نیز خود را پایبند ندیدند. در حال حاضر این معماران به دنبال ارائه شکل کالبدی از مفروضات و شناخت انسان از خود و محیط پیرامون خود می باشند. آن ها معتقدند ک

معماری بعد از مدرن؛ سبک اکو-تک معماری بعد از مدرن؛ سبک اکو-تک

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

پس از انتقادهایی که به معماری های- تک وارد شد معماران این سبک راه حل را در استفاده صحیح از تکنولوژی دیدند. امروزه در کارهای این معماران ملاحظه می شود که با استفاده از تکنولوژی سعی در استفاده ی حداکثر از عوامل طبیعی همچون آفتاب، باد، آب های زیرزمینی و گیاه

معماری مدرن؛ سبک مدرن متعالی معماری مدرن؛ سبک مدرن متعالی

شیما غلامی 30.06.95 معماری معاصر غرب

معماری مدرن متعالی در بین دو جنگ جهانی اول و دوم در اروپا و آمریکا مطرح بود. با پایان جنگ جهانی اول و نیاز شدید به ترمیم خرابی های جنگ و تولید انبوه ساختمان، استفاده از تکنولوژی روز، مصالح مدرن، پیش ساختگی، عملکرد گرایی و دوری از سبک های پرزرق و برق تاریخ

×
×

No products in the cart.